Wat is een kanaalreiniging?

Wat is een kanaalreiniging?

Wie goed ventileert, draagt niet alleen bij tot een gezond binnenklimaat – maar doet dit ook doen op een duurzame manier.

In 2011 werd een nieuwe Europese norm EN 15780 (reine luchtkanalen) ingevoerd die de richtlijnen dicteren voor het beheer van ventilatiesystemen.

Onder de categorie 'onderhoud' valt niet alleen het op peil houden van het mechanische gedeelte van de installatie (jaarlijks onderhoud), maar ook het doorlichten van de actuele toestand en reinigen van de kanalen (om de 5 à 7 jaar). 

Waarom doet men een kanaalreiniging?

Het correct reinigen en onderhouden van de installatie is van belang voor dezelfde redenen als het plaatsen ervan:

  • Hygiëne
  • Brandveiligheid
  • Energiebesparing

Vervuilde kanalen zijn een ideale voedingsbodem voor bacteriën en schimmels, maar ze zijn ook een verzamelplaats voor alle stofdeeltjes die toch door de filter heen en in huis zwerven. 

Daarnaast is een opstapeling van stofdeeltjes, vetten en kleine gruis een ideale katalysator voor brand. 

Volgens recente studies (cfr. Universiteit van Colorado) kan het reinigen van licht aangetaste systemen leiden tot een energiebesparing van 11% en bij zwaardere contaminatie zelfs tot 30% à 40%!

Het respecteren van het onderhoudsplan, dat samen met uw HVAC-partner werd opgesteld, zal de levensduur van uw toestel aanzienlijk verlengen. Te starten bij de oplevering van nieuwe gebouwen, aangezien tijdens de werken de kanalen niet afgedekt en vaak los op de grond liggen. In dergelijke situaties worden de opgelegde Europese norm vaak vanaf dag 1 al overschreden.

Zowel residentieel als op grotere schaal werden daarom richtlijnen uitgeschreven die het naleven van deze normen moet vereenvoudigen. De European Ventilation Hygiene Association maakt er steevast een punt van om over verschillende sectoren heen de nodige info beschikbaar te maken en te promoten: ziekenhuizen, retail & hospitality, nutsgebouwen (zoals sporthallen, bibliotheken, scholen), kantoren,…


Wat houdt een kanaalreiniging dan precies in?

Tijdens een luchtkanaalreiniging wordt een rond borstelsysteem door de kanalen gestuurd om het vuil los te maken. Het verwijderen hiervan gebeurt daarna door een (vacuüm) extractieventilator.

De kern van het verhaal is hier om weldegelijk preventief tewerk te gaan. Schone lucht is essentieel – of we nu werken, leren en studeren, sporten en ontspannen ...

Neem contact op met ons voor meer informatie of een doorverwijzing.Retour au blog