Onze garanties

Heb ik garantie op mijn artikelen ?

  • Ja, voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Omdat Filter&Co een Belgisch bedrijf is, is de Belgische wetgeving van toepassing en geldt de Belgische definitie van wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden we je zo snel mogelijk een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door reparatie, vervanging of terugbetaling van je aankoopbedrag.
  • Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Ook is de garantieduur afhankelijk van de fabrikant. Meer informatie over de fabrieksgarantie vind je in de documentatie van het artikel. Dit geldt vooral op ons productgamma exclusief de filters waar wij zelf producent van zijn.
  • Filter&Co bvba kan garantieaanspraak naar eigen keuze de producten omwisselen of een gedeelte ervan in creditnota omzetten.
  • Het bestaan van een garantieaanspraak laat onverlet de (betalings)verplichtingen van de opdrachtgever en vormt geen grond van opschorting of ontbinding.

 

Wat is het garantiebewijs van mijn artikel?

  • Bij Filter&Co geldt je factuur als garantiebewijs. Als je in de toekomst aanspraak wilt maken op de garantie, gebruik hiervoor dan de factuur van je bestelling. 

 

Wat is de termijn van mijn garantie?

  • Voor alle artikelen die je bij Filter&Co koopt, geldt de wettelijke garantie (deze termijn verschilt per product). Een artikel moet bij levering in goede staat verkeren en bij normaal gebruik naar behoren functioneren. Daarnaast geldt voor sommige producten een fabrieksgarantie, de termijn van de fabrieksgarantie is te vinden in de meegeleverde documentatie van de fabrikant. Met betrekking tot filters mogen deze niet gebruikt worden anders vervalt de garantie.
  • Filter&Co staat in voor een periode van 5 maanden na levering voor de degelijkheid van de producten.
  • Gebreken dienen binnen de 14 dagen schriftelijk na constatering bij ons geraken met eventuele afbeeldingen en duidelijke omschrijving. 

 

Heb je toch nog vragen en wil je met één van onze medewerkers hierover babbelen?